Produk Takaful yang berkait dengan Korporat dan Perniagaan

  • -

Produk Takaful yang berkait dengan Korporat dan Perniagaan

Category : Produk Takaful

IKHLAS Group Term Takaful ***

Produk ini menyediakan perlindungan sekiranya berlaku kematian atau keilatan kekal dan menyeluruh (TPD) disebabkan oleh kemalangan atau sebab-sebab semulajadi ke atas Orang Yang Dilindungi (pekerja-pekerja atau ahli-ahli) kepada Pemegang Sijil Induk Takaful.

Pilihan Rider yang disediakan:

 Rider Keilatan Kekal dan Menyeluruh
 Rider Penyakit Kritikal Pra-Bayar
 Rider Kematian dan Keilatan Akibat Kemalangan
 Rider Manfaat Hospital
 Rider Perlindungan Menyeluruh Keilatan Separa Kekal
 Rider Perbelanjaan Serta-merta Kematian

Download Maklumat

IKHLAS Group Hospital and Surgical Takaful ***

Pelan ini menawarkan perlindungan komprehensif untuk perbelanjaan perubatan yang dikenakan akibat:

 Manfaat Kemasukan ke Hospital dan Manfaat Penjagaan Pembedahan Berkelompok
 Manfaat Penjagaan Pakar Berkelompok
 Manfaat Pemeriksaan Kesihatan Berkelompok

Download Maklumat – Inpatient

Download Maklumat – Outpatient

IKHLAS Comprehensive Group Takaful Scheme ***

Pelan ini dicipta untuk meminimakan risiko pilihan dan untuk memberi perlindungan asas Takaful untuk kumpulan pekerja (para peserta) yang dilindungi selain wujudnya elemen simpanan untuk persaraan. Pelan ini berasaskan kiraan unit untuk penyertaan dan kosnya hanya RM10.00 seunit.

IKHLAS Flexi-EB ***

Ini adalah Pelan Takaful Berkelompok, yang direka untuk memberi perlindungan atas Kematian, Keilatan Kekal dan Menyeluruh (TPD), Perbelanjaan Pengkebumian, Penyakit Kritikal, Manfaat Hospital, dan Hilang Upaya Sementara – Akibat Kemalangan kepada ahli-ahli atau pekerja-pekerja (peserta) daripada kumpulan yang dilindungi dalam tempoh sijil dengan unsur-unsur penabungan.

Download Maklumat

Nota penting ***

  • Kesemua maklumat produk Takaful Ikhlas adalah milik Takaful Ikhlas Berhad dan tertakluk kepada perubahan. Untuk maklumat terkini sila layari http://www.takaful-ikhlas.com.my
  • Saya seorang perunding kewangan takaful Takaful Ikhlas Berhad yang berlesen
Habibah Takaful Ikhlas perancang kewangan takaful anda

Habibah,  Takaful Ikhlas perancang kewangan takaful anda

Produk Takaful - Korporat dan Perniagaan
Pekerja anda adalah aset anda. Apabila anda menjaga kebajikan pekerja anda, pekerja anda akan lebih bermotivasi dan berusaha untuk memajukan organisasi anda. Kami mempunyai pelbagai pelan yang komprehensif yang boleh digubahkan ikut keperluan syarikat atau perniagaan anda menggunakan rider yang bersesuaian.
Brand: Takaful Ikhlas

Artikel / Pos Berkaitan