Produk Takaful yang berkait dengan pelaburan

  • -

Produk Takaful yang berkait dengan pelaburan

Category : Produk Takaful

Berikut adalah antara pelan takaful yang ada konsep pelaburan yang ditawarkan oleh Takaful Ikhlas

IKHLASlink Secure Takaful ***

IKHLASlink Secure Takaful ialah pelan Takaful komprehensif yang berkaitan pelaburan di mana Sumbangan Takaful adalah berkala yang menggabungkan yang terbaik dari kedua-dua perlindungan dan pelaburan. Pelan ini menawarkan pakej holistik dengan rider-rider pilihan yang melindungi bidang kesihatan utama yang antaranya seperti penyakit kritikal, kemalangan peribadi, kemasukan ke hospital dan manfaat pembedahan. Selain itu, anda hanya perlu menyertai pada satu jumlah Sumbangan Takaful bagi menikmati pakej ini secara menyeluruh.

Download Maklumat

 IKHLAS Capital Investment-Linked Takaful Plus ***

Pelan ini adalah pelan berkaitan pelaburan dengan sumbangan tunggal yang menyediakan peluang untuk memaksimakan pulangan pelaburan anda dan pada masa yang sama, menikmati perlindungan takaful. Anda boleh bermula dengan sumbangan tunggal sekali gus dan penambahan pelaburan pada bila–bila masa bagi merebut peluang untuk mendapatkan pulangan yang lebih tinggi.

Download Maklumat

IKHLAS Premier Investment-Linked Takaful Plus ***

Ia adalah pelan berkaitan pelaburan di mana sumbangan adalah berkala yang menawarkan dua dalam satu manfaat; iaitu perlindungan takaful komprehensif terhadap kejadian tidak dijangka dan potensi pertumbuhan pelaburan jangka panjang pada masa yang sama Ianya adalah pelan ideal yang memberi perlindungan kekayaan dan memenuhi keperluan mengumpul kekayaan pada masa yang sama.

Download Maklumat

Nota penting ***

  • Kesemua maklumat produk Takaful Ikhlas adalah milik Takaful Ikhlas Berhad dan tertakluk kepada perubahan. Untuk maklumat terkini sila layari http://www.takaful-ikhlas.com.my
  • Saya seorang perunding kewangan takaful Takaful Ikhlas Berhad yang berlesen
Habibah Takaful Ikhlas perancang kewangan takaful anda

Habibah,  Takaful Ikhlas perancang kewangan takaful anda

Produk Takaful yang berkait dengan Pelaburan
Jika anda inginkan perlindungan takaful bersama dengan konsep simpanan atau pelaburan, terdapat beberapa jenis pelan takaful yang boleh memenuhi keperluan anda. Ia membolehkan anda menikmati perlindungan dan pelaburan pada masa yang sama. Kesemua pelan takaful ini adalah patuh shariah.
Brand: Takaful Ikhlas

Artikel / Pos Berkaitan