Produk Takaful yang berkait dengan Pendidikan

  • -

Produk Takaful yang berkait dengan Pendidikan

Category : Produk Takaful

Berikut adalah antara pelan takaful yang ada konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Takaful Ikhlas

IKHLAS Education Takaful Plus ***

Pelan ini direka khas untuk kanak-kanak berumur semasa kemasukan di antara tiga puluh (30) hari hingga dua belas (12) tahun, di mana ianya memberi perlindungan ke atas kematian atau Keilatan Kekal dan Menyeluruh (TPD) ke atas Peserta Takaful sebelum Sijil Takaful matang.

Download Maklumat

Nota penting ***

  • Kesemua maklumat produk Takaful Ikhlas adalah milik Takaful Ikhlas Berhad dan tertakluk kepada perubahan. Untuk maklumat terkini sila layari http://www.takaful-ikhlas.com.my
  • Saya seorang perunding kewangan takaful Takaful Ikhlas Berhad yang berlesen
Habibah Takaful Ikhlas perancang kewangan takaful anda

Habibah,  Takaful Ikhlas perancang kewangan takaful anda

Produk Takaful - Pendidikan
IKHLAS Education Takaful Plus direka khas untuk kanak-kanak berumur semasa kemasukan di antara tiga puluh (30) hari hingga dua belas (12) tahun, di mana ianya memberi perlindungan ke atas kematian atau Keilatan Kekal dan Menyeluruh (TPD) ke atas Peserta Takaful sebelum Sijil Takaful matang.
Brand: Takaful Ikhlas

Artikel / Pos Berkaitan