Produk Takaful yang berkait dengan Perubatan

  • -

Produk Takaful yang berkait dengan Perubatan

Category : Produk Takaful

Berikut adalah antara pelan takaful yang ada konsep perubatan yang ditawarkan oleh Takaful Ikhlas

IKHLASlink Mediplan Secure Takaful Rider ***

Dengan IKHLASlink Mediplan Secure Takaful Rider, anda tidak perlu risau tentang kos penghospitalan dan perubatan apabila musibah melanda dan anda dimasukkan ke hospital. Pelan ini meringankan beban kewangan anda.

Download Maklumat

IKHLASlink Comprehensive Critical Illness Benefit Secure Takaful Rider ***

Dengan IKHLASlink Comprehensive Critical Illness Benefit Secure Takaful Rider, anda akan dilindungi secara menyeluruh ketika melalui tempoh yang paling sukar dalam kehidupan anda. Pelan ini meringankan beban kewangan anda khususnya untuk melindungi kos perubatan penyakit kritikal yang mengancam nyawa.

Download Maklumat

IKHLASlink Critical Illness Secure Takaful Rider ***

Ramai tidak memikirkan kemungkinan bahawa dirinya akan menghidapi penyakit kritikal. IKHLASlink Critical Illness Secure Takaful Rider memberikan perlindungan dan ketenangan fikiran untuk anda dan keluarga anda sekiranya anda didiagnos menghidap penyakit kritikal. Pelan Rider ini menyediakan perlindungan kewangan seandainya anda didiagnos menghidap penyakit kritikal seperti yang dinyatakan di dalam Sijil Takaful. Pelan Rider ini hanya boleh disertakan dengan Pelan Asas.

Download Maklumat

 IKHLAS Individual Medical Secure Takaful Rider ***

Rider ini boleh dikepilkan kepada pelan sumbangan berkala berkaitan pelaburan, yang memberi tumpuan kepada menyediakan perlindungan perubatan yang komprehensive, dengan membayar balik kepada Peserta, perbelanjaan perbuatan yang dikenakan sekiranya berlaku kemasukan ke hospital, pembedahan atau rawatan perubatan pesakit luar sebagaimana yang dinyatakan di dalam Jadual Manfaat.

Terdapat sepuluh (10) pelan boleh didapati dibawah rider ini, dengan tahap perlindungan dan sumbangan kasar yang berbeza. Peserta mempunyai pilihan untuk menyertai dalam pilihan tanpa tunai yang membolehkan proses daftar masuk ke hospital dengan kad perubatan atau memilih untuk tanpa tunai bersesuaian dengan kemampuan Peserta.

Download Maklumat

 IKHLAS Group Choice Plus ***

Pelan ini menawarkan perlindungan komprehensif untuk perbelanjaan perubatan yang dikenakan akibat:

1. Manfaat Kemasukan ke Hospital dan Manfaat Penjagaan Pembedahan Berkelompok
2. Manfaat Penjagaan Pakar Berkelompok
3. Manfaat Pemeriksaan Kesihatan Berkelompok

Download Maklumat – Inpatient

Download Maklumat – Outpatient

 IKHLAS Critical Illness Secure Takaful Rider ***

Pelan rider ini memberi perlindungan kepada Orang yang Dilindungi* terhadap mana-mana penyakit kritikal seperti yang ditakrifkan di dalam Sijil Takaful, sepanjang tempoh Sijil Takaful.

*Orang yang Dilindungi merujuk kepada Peserta Takaful dan/atau Pembayar yang menyertai “IKHLAS Critical Illness Rider Takaful Plus”.

Download Maklumat

Nota penting ***

  • Kesemua maklumat produk Takaful Ikhlas adalah milik Takaful Ikhlas Berhad dan tertakluk kepada perubahan. Untuk maklumat terkini sila layari http://www.takaful-ikhlas.com.my
  • Saya seorang perunding kewangan takaful Takaful Ikhlas Berhad yang berlesen
Habibah Takaful Ikhlas perancang kewangan takaful anda

Habibah,  Takaful Ikhlas perancang kewangan takaful anda

Produk Takaful - Perubatan
Bila akan sakit? Kita tak tahu. Tapi yang kita sedar ialah kos perubatan bukannya murah. Ada pelbagai jenis perlindungan untuk individu dan keluarga sepert takaful medikal, kad medikal, manfaat hospital dan sebagainya. Lindung diri anda sekeluarga dengan takaful kerana kita tidak tahu bila kita akan memerlukannya.
Brand: Takaful Ikhlas

Artikel / Pos Berkaitan