Produk Takaful yang berkait dengan Simpanan

  • -

Produk Takaful yang berkait dengan Simpanan

Category : Produk Takaful

Berikut adalah antara pelan takaful yang ada konsep simpanan yang ditawarkan oleh Takaful Ikhlas

IKHLAS Savings Prime Takaful ***

Ini adalah pelan unggul yang menyediakan dana simpanan dan turut menawarkan perlindungan Takaful. Pelan ini memberi perlindungan ke atas Peserta Takaful terhadap kematian atau keilatan kekal dan menyeluruh sehingga Sijil Takaful matang.

Download Maklumat

IKHLAS Wanita Elegance Takaful ***

Pelan ini direka khas untuk memberi perlindungan ke atas Peserta Takaful terhadap kematian, keilatan kekal dan menyeluruh, kanser khusus bagi wanita, dan pelbagai penyakit berkaitan wanita sehingga Sijil Takaful matang.

Terdapat 2 jenis pelan di bawah IKHLAS Wanita Elegance Takaful, iaitu:

a) IKHLAS Wanita Elegance Takaful dengan Manfaat Kehamilan
b) IKHLAS Wanita Elegance Takaful tanpa Manfaat Kehamilan

Download Maklumat

Nota penting ***

  • Kesemua maklumat produk Takaful Ikhlas adalah milik Takaful Ikhlas Berhad dan tertakluk kepada perubahan. Untuk maklumat terkini sila layari http://www.takaful-ikhlas.com.my
  • Saya seorang perunding kewangan takaful Takaful Ikhlas Berhad yang berlesen
Habibah Takaful Ikhlas perancang kewangan takaful anda

Habibah,  Takaful Ikhlas perancang kewangan takaful anda

Artikel / Pos Berkaitan